De la membri pentru membri

Cadrul legal, normele și obiectivele C.A.R.

Casele de Ajutor Reciproc

  • se pot înființa numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare (Legislație C.AR.),
  • sunt autorizate de Banca Națională a României,
  • își desfășoară activitatea în baza prevederilor propriului statut (Statut C.A.R. PUBLISIND).

C.A.R. ul este o asociație de drept privat, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a membrilor săi și urmărește cel puțin următoarele obiective:

  • Sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătățirii situației lor economice și sociale, precum și încurajarea dezvoltării comunităților locale;
  • Asigurarea, în mod egal, a acelorași drepturi și obligații pentru fiecare membru afiliat;
  • Asigurarea nediscriminatorie a posibilității egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfășurare a activității C.A.R. și încurajarea controlului utilizării fondurilor C.A.R de către aceștia;
  • Încurajarea membrilor în vederea participării la constituirea fondului lor social în cadrul C.A.R. și protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
  • Acordarea, cu aceleași condiții, de împrumuturi membrilor și asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;
  • Practicarea unor tehnici de management moderne, specifice instituțiilor financiare nebancare;
  • Stabilirea prețului produselor și serviciilor financiare, astfel încât membri să poată beneficia de sprijinul unei instituții capitalizate, solide și sigure, care să poată veni în întâmpinarea nevoilor lor.

 

Distribuie