De la membri pentru membri

Cadrul legal, normele și obiectivele C.A.R.

Casele de Ajutor Reciproc

  • se pot înființa numai cu respectarea prevederilor legale în vigoare (Legislație C.AR.),
  • sunt autorizate de Banca Națională a României,
  • își desfășoară activitatea în baza prevederilor propriului statut (Statut C.A.R. PUBLISIND).

C.A.R. ul este o asociație de drept privat, fără scop patrimonial, creată pe baza liberului consimțământ și voinței de asociere a membrilor săi și urmărește cel puțin următoarele obiective:

  • Sprijinirea financiară a membrilor, în vederea îmbunătățirii situației lor economice și sociale, precum și încurajarea dezvoltării comunităților locale;
  • Asigurarea, în mod egal, a acelorași drepturi și obligații pentru fiecare membru afiliat;
  • Asigurarea nediscriminatorie a posibilității egale a tuturor membrilor de a participa la buna desfășurare a activității C.A.R. și încurajarea controlului utilizării fondurilor C.A.R de către aceștia;
  • Încurajarea membrilor în vederea participării la constituirea fondului lor social în cadrul C.A.R. și protejarea acestor fonduri împotriva pierderilor sau devalorizării;
  • Acordarea, cu aceleași condiții, de împrumuturi membrilor și asigurarea recuperării lor, conform contractelor încheiate;
  • Practicarea unor tehnici de management moderne, specifice instituțiilor financiare nebancare;
  • Stabilirea prețului produselor și serviciilor financiare, astfel încât membri să poată beneficia de sprijinul unei instituții capitalizate, solide și sigure, care să poată veni în întâmpinarea nevoilor lor.

 

Share on facebook
Distribuie