De la membri pentru membri

Calitatea de membru. Înscrierea membrilor

Membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND pot fi salariaţii sau alte persoane care obţin venituri de natură salarială sau asimilate salariilor, fără deosebire pe criterii de naţionalitate, cetăţenie, culoare, limbă, religie, origine socială, trăsături genetice, sex, orientare sexuală, vârstă, handicap, boală cronică necontagioasă, opțiune politică, situație sau responsabilitate familială.
Pot fi membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND persoanele fizice, cu capacitate deplină de exerciţiu, vârsta de minim 18 ani. Persoanelor fizice care doresc să devină membri li se pune la dispoziţie statutul propriu, după care vor completa cererea de înscriere prin care se angajează să respecte în totalitate prevederile acestuia. Cererea se discută şi se aprobă de Consiliul Director în cursul lunii respective. Membrii care se pensionează pot activa pe timp nelimitat ca membri ai ASOCIAȚIEI C.A.R. PUBLISIND, bucurându-se de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de prezentul Statut. Află care sunt formularele necesare în relația cu CAR Publisind – click aici
Echipa C.A.R. PUBLISIND

Distribuie