De la membri pentru membri

CAR poate interoga baza de date ANAF

Casele de ajutor reciproc pot interoga baza de date ANAF cu privire la situația financiară a celor care doresc să obțină împrumuturi. Ordinul președintelui ANAF nr.3194/2019 a eliminat unele proceduri inutile din activitatea CAR.

Ordinul 3194/2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

Ordinul actual a modificat un alt ordin al preşedintelui ANAF nr. 3731/2016. Concret, prin actul normativ din 2019, toate CAR-urile au dreptul să interogheze baza de date a ANAF. Astfel, pot să afle, în timp real, veniturile persoanelor care doresc să acceseze împrumuturi prin intermediul CAR. Celelalte IFN-uri de pe piaţă, precum şi băncile, aveau posibilitatea şi înainte să consulte baza de date a ANAF. Însă CAR-urile nu puteau accesa informaţiile respective care atestă fără echivoc faptul că o persoană este angajată. Respectiv, atestă că acea persoană are un anumit nivel al venitului. După cum se cunoaşte, orice angajator depune la ANAF declaraţia unică 112. În declaraţie se detaliază, pe CNP, numele fiecărui angajat şi venitul realizat în luna respectivă.

Ordinul 3731/2016 privind aprobarea modelului-cadru al protocolului de colaborare în vederea schimbului de informaţii între Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi instituţiile financiare nebancare

Legiuitorul a introdus în noul act normativ posibilitatea interogării bazei de date a ANAF şi de către acele IFN-uri care sunt înscrise în Registrul de Evidenţă al IFN-urilor Active al BNR. În acel registru sunt înscrise casele de ajutor reciproc funcţionale şi casele de amanet.

„Pentru realizarea schimbului de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și instituțiile financiare nebancare înscrise în Registrul general, în Registrul special și în Registrul de Evidență al Băncii Naționale a României se aprobă modelul-cadru al protocolului de colaborare, prevăzut în anexa nr. 1“  (Ar.1 – OPANAF nr. 3194/2019)

C.A.R-ul încheie un protocol cu ANAF, document ce cuprinde modificările aduse prin Ordinul nr. 3194. De asemenea, asociația va trebui să încheie un acord cu persoanele care se împrumută, adică, membrii. Astfel, persoanele care apelează la CAR trebuie să fie de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal. Ordinul preşedintelui ANAF nr. 3194 spune cum va proceda instituţia financiară nebancară:

„Va solicita acordul scris, fie pe suport hârtie, fie în format electronic, exprimat în condițiile legii, persoanelor fizice și persoanelor juridice, respectiv semnarea unui acord de consultare, transmitere și prelucrare a informațiilor din bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală, precum și a datelor cu caracter personal aparținând membrului CAR.“

Echipa C.A.R. PUBLISIND

Distribuie