De la membri pentru membri

Casa de Ajutor Reciproc – C.A.R.

Casele de Ajutor Reciproc, cunoscute și sub denumirea prescurtată de C.A.R – uri sunt instituții financiare nebancare, fară scop patrimonial, organizate în vederea sprijinirii și întrajutorării financiare a membrilor.

Conform definițiilor utilizate la nivel european, entitățile de tip Case de Ajutor Reciproc se încadrează în domeniul sprijinului mutual financiar, al căror rol este de a preveni excluziunea financiara. Excluziunea financiara desemnează “procesul prin care oamenii întâmpină dificultăți în accesarea și/sau utilizarea acelor servicii și produse financiare ale pieței dominante care corespund nevoilor lor și le permit să ducă o viață socială normală în societatea din care fac parte” (Réseau Financement Alternatif, p.9).

În România, Casele de Ajutor Reciproc funcționează în baza a doua legi distincte, una pentru salariați și alta pentru pensionari, respectiv Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților și al uniunilor acestora, republicată în Monitorul Oficial 261 din 22.04.2009, și Legea nr 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor.

Casele de ajutor reciproc ale salariaților (CARs), funcționează în baza OUG 26/2000 cu privire la asociații și fundații dar și în baza unui act normativ special, Legea 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc pentru salariați și al uniunilor acestora.

Potrivit legii, Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt asociații fară scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimtamânt al salariaților, în vederea sprijinirii și întrajutorării membrilor lor.

Obiectul de activitate al CAR ale salariaților îl constituie acordarea de împrumuturi cu dobândă mică către membrii acestora. Casele de ajutor reciproc ale salariaților sunt obligate să prezinte anual situațiile financiare uniunilor teritoriale județene, Uniunii Naționale, precum și direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București.

Uniunea Națională a Caselor de Ajutor Reciproc ale salariaților din România (U.N.C.A.R.s.R.) este organizația națională autorizată, răspunzătoare de menținerea și dezvoltarea sistemului solid și sigur al caselor de ajutor reciproc ale salariaților. U.N.C.A.R.s.R. are afiliate 39 de uniuni teritoriale, care cuprind 2.377 case de ajutor reciproc ale salariaților – instituții financiare nebancare.

Echipa C.A.R. PUBLISIND

Distribuie