Împrumuturi

Cel mai apropiat partener financiar al tău, C.A.R. îți oferă consiliere financiară și posibilitatea de a alege cea mai bună ofertă, adaptată cerințelor tale.

Tipurile de împrumuturi oferite de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND:

 • Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de până la 5 ori fondul social acumulat. În cadrul acestei categorii, Consiliul Director poate stabili variante de împrumuturi prin care să stimuleze stabilitatea membrilor, sporirea permanentă a fondului social, respectarea strictă a prevederilor contractelor de împrumut.
 • Împrumuturi de urgenţă, pe termen de 1-4 săptămâni, acordate membrilor pentru a-i ajuta să traverseze perioade de dificultate temporară, generate de lipsa resurselor băneşti.
 • Împrumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-12 luni. Plafonul maxim pentru aceste împrumuturi se calculează în funcţie de raportul dintre rata lunară a împrumutului plus dobânda şi venitul lunar net. Împrumutul şi dobânda se achită în rate lunare stabilite prin contractul de împrumut.
 • Împrumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-5 ani. Aceste împrumuturi pot fi acordate dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND are capacitatea financiară adecvată;
  2. Beneficiarul împrumutului poate acoperi rata împrumutului plus dobânda aferentă.

Acordarea împrumuturilor: ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND acordă împrumuturi cu dobândă numai membrilor săi, în baza contractelor de împrumut încheiate, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în politicile şi procedurile de împrumut sau în regulamentele proprii.

Consiliul Director aprobă politicile şi procedurile de împrumuturi în temeiul Normelor interne de creditare, ţinând cont de următoarele criterii:

 1. categoria şi mărimea împrumutului;
 2. capacitatea de plată;
 3. durata împrumutului;
 4. rata dobânzii şi modalitatea ei de calcul;
 5. tipul de garanţii, în funcţie de scopul împrumutului acordat şi de capacitatea de a aduce garanţii;
 6. procedurile pentru acordarea împrumutului;
 7. procedurile pentru urmărirea termenelor de plată ale împrumutului;
 8. procedurile pentru plata împrumutului şi modalităţile de recuperare;
 9. procedurile pentru recuperarea împrumutului nerambursat la termenele stabilite;
 10. Consiliul Director stabileşte, după caz, comisioanele specifice în funcţie de tipul împrumutului.

Împrumuturi

Cel mai apropiat partener financiar al tău, C.A.R. îți oferă consiliere financiară și posibilitatea de a alege cea mai bună ofertă, adaptată cerințelor tale.

Tipurile de împrumuturi oferite de ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND:

 • Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de până la 5 ori fondul social acumulat. În cadrul acestei categorii, Consiliul Director poate stabili variante de împrumuturi prin care să stimuleze stabilitatea membrilor, sporirea permanentă a fondului social, respectarea strictă a prevederilor contractelor de împrumut.
 • Împrumuturi de urgenţă, pe termen de 1-4 săptămâni, acordate membrilor pentru a-i ajuta să traverseze perioade de dificultate temporară, generate de lipsa resurselor băneşti.
 • Împrumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-12 luni. Plafonul maxim pentru aceste împrumuturi se calculează în funcţie de raportul dintre rata lunară a împrumutului plus dobânda şi venitul lunar net. Împrumutul şi dobânda se achită în rate lunare stabilite prin contractul de împrumut.
 • Împrumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-5 ani. Aceste împrumuturi pot fi acordate dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
  1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND are capacitatea financiară adecvată;
  2. Beneficiarul împrumutului poate acoperi rata împrumutului plus dobânda aferentă.

Acordarea împrumuturilor: ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND acordă împrumuturi cu dobândă numai membrilor săi, în baza contractelor de împrumut încheiate, în condiţiile stabilite în prezentul Statut, în politicile şi procedurile de împrumut sau în regulamentele proprii.

Consiliul Director aprobă politicile şi procedurile de împrumuturi în temeiul Normelor interne de creditare, ţinând cont de următoarele criterii:

 1. categoria şi mărimea împrumutului;
 2. capacitatea de plată;
 3. durata împrumutului;
 4. rata dobânzii şi modalitatea ei de calcul;
 5. tipul de garanţii, în funcţie de scopul împrumutului acordat şi de capacitatea de a aduce garanţii;
 6. procedurile pentru acordarea împrumutului;
 7. procedurile pentru urmărirea termenelor de plată ale împrumutului;
 8. procedurile pentru plata împrumutului şi modalităţile de recuperare;
 9. procedurile pentru recuperarea împrumutului nerambursat la termenele stabilite;
 10. Consiliul Director stabileşte, după caz, comisioanele specifice în funcţie de tipul împrumutului.