Fără comision de analiză

Fără comision de acordare

Fără costuri ascunse

Noi suntem transparenți! Puteți să vă calculați rata folosind formula următoare:

unde:

 • Rd = dobânda fixă pe an
 • n = numărul de luni în care va fi rambursat creditul
Sau puteți folosi formularul de mai jos

Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de până la 5 ori fondul social acumulat. În cadrul acestei categorii, Consiliul Director poate stabili variante de împrumuturi prin care să stimuleze stabilitatea membrilor, sporirea permanentă a fondului social, respectarea strictă a prevederilor contractelor de împrumut.

Împrumuturi de urgenţă, pe termen de 1-4 săptămâni, acordate membrilor pentru a-i ajuta să traverseze perioade de dificultate temporară, generate de lipsa resurselor băneşti.

Împrumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-12 luni. Plafonul maxim pentru aceste împrumuturi se calculează în funcţie de raportul dintre rata lunară a împrumutului plus dobânda şi venitul lunar net. Împrumutul şi dobânda se achită în rate lunare stabilite prin contractul de împrumut.

Împrumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-5 ani. Aceste împrumuturi pot fi acordate dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND are capacitatea financiară adecvată;
 2. Beneficiarul împrumutului poate acoperi rata împrumutului plus dobânda aferentă.

Ecuaţia fundamentală, care stabileşte dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, şi valoarea totală prezentă a rambursărilor şi a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:

unde:

 • X este DAE:
 • m este numărul ultimei trageri;
 • k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0,
 • m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
 • l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

Atenție: Simularea are valoare informativă. În funcție de fondurile disponibile, numărul de solicitări, precum și alte situații neprevăzute este posibil ca datele să fie ajustate. Pentru informații detaliate, vă rugăm să solicitați acest lucru C.A.R. PUBLISIND.

Fără comision de analiză

Fără comision de acordare

Fără costuri ascunse

Noi suntem transparenți! Puteți să vă calculați rata folosind formula următoare:

unde:

 • Rd = dobânda fixă pe an
 • n = numărul de luni în care va fi rambursat creditul
Sau puteți folosi formularul de mai jos

Împrumuturi tradiţionale, în cuantum de până la 5 ori fondul social acumulat. În cadrul acestei categorii, Consiliul Director poate stabili variante de împrumuturi prin care să stimuleze stabilitatea membrilor, sporirea permanentă a fondului social, respectarea strictă a prevederilor contractelor de împrumut.

Împrumuturi de urgenţă, pe termen de 1-4 săptămâni, acordate membrilor pentru a-i ajuta să traverseze perioade de dificultate temporară, generate de lipsa resurselor băneşti.

Împrumuturi pe termen scurt. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-12 luni. Plafonul maxim pentru aceste împrumuturi se calculează în funcţie de raportul dintre rata lunară a împrumutului plus dobânda şi venitul lunar net. Împrumutul şi dobânda se achită în rate lunare stabilite prin contractul de împrumut.

Împrumuturi pe termen mediu. Durata pentru care se acordă aceste împrumuturi este de 1-5 ani. Aceste împrumuturi pot fi acordate dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

 1. ASOCIAȚIA C.A.R. PUBLISIND are capacitatea financiară adecvată;
 2. Beneficiarul împrumutului poate acoperi rata împrumutului plus dobânda aferentă.

Ecuaţia fundamentală, care stabileşte dobânda anuală efectivă (DAE), exprimă, pe perioada unui an, egalitatea dintre valoarea totală prezentă a tragerilor, pe de o parte, şi valoarea totală prezentă a rambursărilor şi a costurilor suportate, pe de altă parte, adică:

unde:

 • X este DAE:
 • m este numărul ultimei trageri;
 • k este numărul unei trageri, astfel 1 ≤ k ≤ m,
 • Ck este valoarea tragerii k;
 • tk este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei trageri ulterioare, astfel t1 = 0,
 • m’ este numărul ultimei rambursări sau al costurilor suportate;
 • l este numărul unei rambursări sau al costurilor suportate;
 • Dl este valoarea unei rambursări sau a costurilor suportate;
 • Sl este intervalul, exprimat în ani şi fracţiuni de an, dintre data primei trageri şi data fiecărei rambursări sau costuri suportate.

Atenție: Simularea are valoare informativă. În funcție de fondurile disponibile, numărul de solicitări, precum și alte situații neprevăzute este posibil ca datele să fie ajustate. Pentru informații detaliate, vă rugăm să solicitați acest lucru C.A.R. PUBLISIND.